Tất cả MỨC GIÁ
Dưới 1.5 triệu
Từ 1.5 - 1.8 triệu
Từ 1.8 - 2.1 triệu
Từ 2.1 - 2.4 triệu
Trên 2.4 triệu
Tất cả HÃNG SẢN XUẤT
KINGSTON
SEAGATE
WESTERN