Tất cả MỨC GIÁ
Dưới 9 triệu
Từ 9 - 12 triệu
Từ 12 - 15 triệu
Từ 15 - 18 triệu
Trên 18 triệu
Tất cả HÃNG SẢN XUẤT
FPT
HP
DELL
Quang Anh
Tất cả CPU
Core i5
Core i3
Pentium
Tất cả Ổ cứng
500GB
Tất cả RAM
4GB
Tất cả Màn hình
19.5 inch
18.5 inch