Tất cả MỨC GIÁ
Dưới 45 triệu
Từ 45 - 66 triệu
Từ 66 - 87 triệu
Từ 87 - 108 triệu
Trên 108 triệu
Tất cả HÃNG SẢN XUẤT
KONICA MINOLTA
Tất cả Khổ giấy
A4
A3
Chức năng Scan
Có Scan
Chức năng In
Có In
Chức năng Đảo bản gốc tự động
Có DF
Tất cả Tốc độ sao chép
Trên 20 trang/ phút