Tất cả MỨC GIÁ
ThemeSyntaxError Dưới triệu
Từ - triệu
Từ - triệu
Từ - triệu
Trên triệu
Tất cả HÃNG SẢN XUẤT
Ricoh
SHARP
KONICA MINOLTA
Tất cả Khổ giấy
A3
A4
Chức năng Scan
Có Scan
Chức năng In
Có In
Chức năng Đảo bản gốc tự động
Có DF
Tất cả Tốc độ sao chép
Trên 20 trang/ phút
Dưới 20 trang / phút