Tất cả MỨC GIÁ
ThemeSyntaxError Dưới triệu
Từ - triệu
Từ - triệu
Từ - triệu
Trên triệu
Tất cả HÃNG SẢN XUẤT
Ricoh
KONICA MINOLTA
SHARP
Tất cả Khổ giấy
A4
A3
Chức năng Scan
Có Scan
Chức năng In
Có In
Chức năng Đảo bản gốc tự động
Có DF
Tất cả Tốc độ sao chép
Dưới 20 trang / phút
Trên 20 trang/ phút