Tất cả MỨC GIÁ
Dưới 8 triệu
Từ 8 - 10 triệu
Từ 10 - 12 triệu
Từ 12 - 14 triệu
Trên 14 triệu
Tất cả HÃNG SẢN XUẤT
Khác
Quang Anh
Tất cả CPU
Celeron
Pentium
Core i3
Core i5
Tất cả Ổ cứng
500GB
Tất cả RAM
4GB
Tất cả Màn hình
18.5 inch