Tất cả MỨC GIÁ
Dưới 8 triệu
Từ 8 - 11 triệu
Từ 11 - 14 triệu
Từ 14 - 17 triệu
Trên 17 triệu
Tất cả HÃNG SẢN XUẤT
Masstel
DELL
ASUS
Tất cả CPU
Core i5
Tất cả RAM
8GB