Tất cả MỨC GIÁ
Dưới 8 triệu
Từ 8 - 11 triệu
Từ 11 - 14 triệu
Từ 14 - 17 triệu
Trên 17 triệu
Tất cả HÃNG SẢN XUẤT
Masstel
FPT
DELL
Tất cả CPU
Core i7
Core i3
Core i5
Tất cả Ổ cứng
500GB
Tất cả RAM
2GB
8GB
Tất cả Màn hình
19.5 inch
14 inch